ฉบับที่ 46 29-10-63 รับรางวัล ร.ร.ระดับเพ็ชร

ฉบับที่ 46 29-10-63 รับรางวัล ร.ร.ระดับเพ็ชร