วันที่ 7 มี.ค.61 จนท.รพ.สต.คึมชาด พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกงาน วสส.ขอนแก่น หลักสูตรทันตะฯ และ สช.ออกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน

วันที่ 7 มีนาคม 2561 : คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คึมชาด พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกงาน วสส.ขอนแก่น หลักสูตรทันตะฯ และ สช.ออกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก จำนวน 47 คน ฟันน้ำนมผุ 44 คน ปกติ 3 คน พร้อมให้สุขศึกษาและทาฟลูออไรด์ และให้บริการฉีดวัคซีน HPV(Human Papilloma virus :วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก) ในนักเรียนหญิง ป.5 จำนวน 12 คน ภายหลังให้วัคซีนไม่พบ AEFI