วันที่ 8 มี.ค.61 รพ.สต.ดอนดู่ พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกงาน วสส.ขอนแก่น หลักสูตรทันตะฯ และ สช.ออกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน

วันที่ 8 มีนาคม 2561 : คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดอนดู่ พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกงาน วสส.ขอนแก่น หลักสูตรทันตะฯ และ สช.ออกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน ได้แก่

  1. โรงเรียนบ้านดอนดู่   ฉีดวัคซีน HPV(Human Papilloma virus :วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก) ในนักเรียนหญิง ป.5 จำนวน ุ6 คน ตรวจสุขภาพช่องปาก ในนักเรียนชั้นอนุบาล  จำนวน 22 คน เหงือกอักเสบ 22 คน ฟันผุ 22 คน  เคลือบฟลูออไรด์ 22 คน
  2. โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย  ฉีดวัคซีน HPV(Human Papilloma virus :วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก) ในนักเรียนหญิง ป.5 จำนวน ุ6 คน ตรวจสุขภาพช่องปาก ในนักเรียนชั้นอนุบาล  จำนวน 9 คน เหงือกอักเสบ 9 คน ฟันผุ 9 คน  เคลือบฟลูออไรด์ 22 คน
  3. โรงเรียนโนนท่อน  ฉีดวัคซีน HPV(Human Papilloma virus :วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก) ในนักเรียนหญิง ป.5 จำนวน ุ2 คน ตรวจสุขภาพช่องปาก ในนักเรียนชั้นอนุบาล  จำนวน 13 คน เหงือกอักเสบ 9 คน ฟันผุ 13 คน  เคลือบฟลูออไรด์ 13 คน   

หลังการฉีดวัคซีน HPV(Human Papilloma virus :วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก) ไม่พบ AEFI และ ให้สุขศึกษาและกิจกรรมในนักเรียน