9 มีนาคม 2561 กองทุนฯ หันโจด ออกตรวจประเมิน ค่า HI และ FI ครั้งที่ 1

วันที่ 9 มีนาคม 2561 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหันโจด พร้อมด้วย อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หันโจด ร่วมออกประเมินลูกน้ำยุงลาย (HI) และปลากินลูกน้ำ (FI) ครั้งที่ 1 จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7,8,9,10,11,12