วันที่ 11 มี.ค.61 พบสุนัขป่วยตาย มีอาการซึม คลุ้มคลั่งมาก่อนตาย 2 วัน

วันที่ 11 มี.ค.2561 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คึมชาด ได้รับรายงานจาก อสม.มีสุขนัขป่วยตาย จึงได้ออกลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรค และให้ความรู้แก่ประชาชน