วันที่ 13 มี.ค.61 อำเภอหนองสองห้อง War Room Rabies ณ ห้องประชุม สสอ.

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ศูนย์ระบาดอำเภอหนองสองห้อง โดยนายอาคม  ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นายพานิช  ทาโบราณ  ปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลหนองสองห้อง ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาประจำ สสอ.หนองสองห้อง และ รพช.หนองสองห้อง พร้อมด้วย ทีม SRRT ระดับตำบล ประชุม War room เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุม สสอ.หนองสองห้อง เหตุเนื่องด้วย รับรายงานจากปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 12 มี.ค.61 กรณีสุขนัขตำบลคึมชาดเสียชีวิต ผลการส่งหัวสุนัขตรวจ พบเชื้อบวก ทีม SRRT อำเภอหนองสองห้อง จึงได้ War room ในวันนี้เพื่อดำเนินการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป