12 มีนาคม 2561 กองทุนฯ หันโจด ออกตรวจประเมิน ค่า HI และ FI ครั้งที่ 2

วันนี้ 12 มี.ค. 61 อสม. หันโจดทุกคน คณะกรรมการกองทุนฯ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และ รพ.สต.หันโจด ตรวจปลากินลูกน้ำ ตรวจหนอนน้ำ (ลูกน้ำ) และกำจัดลูกน้ำ ครั้งที่ 2  โซนทางภาคใต้ จำนวน  6  หมู่บ้าน เริ่มตั้งต้น ที่ บ้านหนองเหล็ก ม.1 ม. 2 , ม.3, ม. 4, ม. 5, ม.6 เสร็จแล้วร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่บ้านกุดหอยกาบ ม.6 (เป็นเจ้าภาพ) และสรุปผล การปฎิบัติงาน ขอขอบคุณ ท่านนายก อบต.  สุภาพ  แสนเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกองทุนฯ และ อสม.ตำบลหันโจดทุกคน ขอบคุณครับ