วันที่ 15 มี.ค.61 คณะเจ้าหน้าที่ สสจ.ขก และ สคร.ลงพื้นที่กรณีพบ หัวสุนัขบวก บ้านชาดใหญ่ ต.คึมชาด

วันที่ 15 มี.ค.2561 คณะเจ้าหน้าที่ สสจ.ขอนแก่น สคร.7 ขอนแก่น และทีมสหวิชาชีพ CUP หนองสองห้อง War room สถานการณ์การโรคพิษสุขบ้า ณ ห้องประชุมลีลาวดี รพช.หนองสองห้อง และ เวลา 14.00 น.ทีมลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยียมผู้สัมผัสสุนัขผลหัวบวก รวม 7 ราย โดย 2 ราย มีรอยขีดข่วน และอีก 5 รายผู้สัมผัส และทั้ง 7 ราย ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบทุกคน และฝ่ายท้องถิ่น ท้องที่ โดยการนำปศุสัตว์อำเภอ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในรัศมี 1 กิโลเมตรเรียบร้อยแล้ว และทาง องค์การบริารส่วนตำบลคึมชาดมีแผน และกำลังดำเนินการฉีดวัคซีนในสุขนัขครบทุกหมู่บ้าน ทุกตัวในตำบลคึมชาด