วันที่ 22 มี.ค.61 รพ.สต.ดอนดั่ง , สคร.7 และ สสจ.ขอนแก่น ได้ออกมาจัดกิจกรรมคัดกรองและให้สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังเนื้อชา

สคร.7 และ สสจ.ขอนแก่น ได้ออกมาจัดกิจกรรมคัดกรองและให้สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังเนื้อชา แก่ อสม.และ ประชาชนตำบลดอนดั่ง เนื่องในสัปดาห์ราชประชาสมาสัย