28 มี.ค.61 ผอ.รพ.สต.ออกประชาคม “ไทยนิยม เข้มแข็ง ” รอบที่ 2

วันที่ 28 มี.ค.61 ผอ.รพสต. ออกประชาคม “ไทยนิยม เข้มแข็ง” รอบที่ 2 ได้แก่ ตำบลหนองเม็ก หน องไผ่ล้อม และวังหิน