วันที่ 11 เม.ย.61 ศปถ.หนองสองห้อง และส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

วันนี้พุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ผอ.ศปถ.อ.หนองสองห้อง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ จุดตรวจ/จุดบริการหลัก บริเวณใต้สะพานลอย หน้า สภ.หนองสองห้อง โดยมีนายจีรภัทร วรสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้องเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร โรงพยาบาลสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมมือกันรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนนและคอยบริการประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ทั้งนี้ นายอำเภอหนองสองห้อง ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลังแก่ จนท.ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ ถือว่าเป็นผู้มีความเสียสละมีจิตสาธารณะ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม