วันที่ 14 เมษายน 2561 ออกตรวจเยี่ยม ด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561

วันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง

มอบหมายให้ พ.จ.อ.จักรกรี วิชาชาติ ปลัดอำเภอ

พร้อมด้วย นายบุญเลิศ นิลละออง ผช.สสอ.หนองสองห้อง,

นายเฉลิมชัย คำอู  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผู้แทน ผอ.รพ.หนองสองห้อง)

ออกตรวจเยี่ยม จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน (จุดหลัก 2 จุด จุดรอง 13 จุด รวม 15 จุด)

พบ จนท.ตำรวจ ,อาสา ตร.,อปพร. ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มแข็ง ขวัญกำลังใจดีเยี่ยม ทั้งนี้ ได้มอบน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง ให้แก่ จนท.ประจำจุดตรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่