วันที่ 11 – 16 เมษายน 2561 รพ.สต.ดอนดู่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.ดอนดู่, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลดอนดู่, ทหารชุดรักษาความสงบเขตอำเภอหนองสองห้อง และเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองสองห้อง ร่วมออกคัดกรองสารเสพติดประชาชนทั่วไป ณ ด่านชุนชนบ้านโนนสะอาดและบ้านดอนดู่

วันที่ 11 – 16 เมษายน 2561 รพ.สต.ดอนดู่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.ดอนดู่, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลดอนดู่, ทหารชุดรักษาความสงบเขตอำเภอหนองสองห้อง และเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองสองห้อง ร่วมออกคัดกรองสารเสพติดประชาชนทั่วไป ที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ด่านชุนชนบ้านโนนสะอาดและบ้านดอนดู่ ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

  • จุดบ้านโนนสะอาดตรวจปัสสาวะ 19 คน พบผลPositive 1 คน ส่งต่อรพ.หนองสองห้อง
  • จุดบ้านดอนดู่ ตรวจปัสสาวะ 12 คน พบผลPositive 1 คน ส่งต่อรพ.นาโพธิ์