วันที่ 22 พ.ค.61 คณะ จนท.รพ.สต.ร่วมให้บริการ วัดความดันโลหิตและซักประวัติผู้บริจาคโลหิต

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.-12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยมีสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต. ร่วมบริจาคโลหิต และบริการวัดความดันโลหิต ซักประวัติ โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 255 ราย

ได้ปริมาณโลหิต 109,650 C.C.