วันที่ 24 พ.ค.61 อ.หนองสองห้อง จัดกิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561: นายชุมพิชญ์  เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้องเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกีรติ รัชกาลที่ 10   โดยมี นพ.เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผอ.รพ.หนองสองห้อง กล่าวรายงาน และมีนายอาคม  ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ผู้นำกล่าวปฎิญาณตน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีคุณศรีทัศน์  บุญวรรณโน ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ต้องดำเนินการทุกภาค ทุกจังหวัด อำเภอที่ห่างไกล และรับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิกาญจนบารมี จำนวน 23,010 บาท โดยมีประชาชนร่วมโครงการฯ รับการตรวจคัดกรอง  402 คน