วันที่ 27 พ.ค.61 : รพ.สต.ดอนดู่ จัดนิทรรศการแพทย์แผนไทยต้อนรับคณะผ้าป่าอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในโอกาส ผ้าป่าสามัคคีอธิบดีกรมสุขภาพจิตและบุคลากรในสังกัด ณ วัดศรีมงคล บ.หัวหนองแวง ต.ดอนดู่

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 > รพ.สต.ดอนดู่ จัดนิทรรศการ เรื่องอาหารตามธาตุ สมุนไพร นวดประคบ เนื่องในโอกาสต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคีกรมสุขภาพจิตและบุคลากรในสังกัดทั่วทุกภาค โดยการนำของ น.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมภรรยา เพื่อหารายได้ไปใช้ในการสร้างเมรุ โดยมี หน.ส่วนราชการฯ และ อสม.เชียวชาญสาขาสุขภาพจิต ให้การต้อนรับและร่วมสมทบบุญ รวมรายได้จากการมทอดผ้าป่าสมัคคีครั้งนี้ จำนวน  542,478.28  บาท