สรุปผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบ 2561 (ต.ค.60-31พ.ค.61)

EB-8(4) สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และขออนุญาตนำเผยแพร่เวป