“บุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562” วันที่ 27-28-29 มกราคม 2562 ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

วันแรก 27-01-62 : ขบวนแห่ปราสาทข้าวจากตำบลทั้ง 12 ตำบล