วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : เครือข่ายบริการ CUPหนองสองห้อง รับการนิเทศ รอบที่ 1/2562 จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : เครือข่ายบริการ CUP หนองสองห้อง โดย นายเกษม ภัทรฤทธิกุล ผอ.รพ.หนองสองห้อง และ นายอาคม  ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ให้การต้อนรับทีมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข เครือข่ายบริการ CUP หนองสองห้อง รอบที่ 1/2562โดยการนำทีมของ ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย งาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น