สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง : ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดฯ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง : ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดฯ

ประกาศมาตรการการรับสินบน