หนังสือเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ไตรมาสที่1/2563

หนังสือเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ไตรมาสที่1/2563

EB-3(1) หนังสือเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ไตรมาสที่1-2563