วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 : เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยคลังเลือดกลาง รพศ.ขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอหนองสองห้อง มีผู้บริจาคโลหิตครั้งนี้ 183 คน ปริมาณโลหิต 79,730 ซีซี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563:นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ร่วมให้บริการ คัดกรอง ซักประวัติ วัดความดันโลหิต แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิต      ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยมีผู้มาบริจาคโลหิต จำนวน 183 คน ได้ปริมาณโลหิต 79,730 ซีซี ขอขอบคุณ ส่วนราชการ,ผู้นำชุมชน อสม.,จิตอาสา ที่ดูแลอำนวยความสะดวก จัดระบบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)