วันที่ 4 มี.ค.63 : นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นำทีม SRRT CUP หนองสองห้อง ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) “กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย”

วันที่ 4 มีนาคม 2563 : นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นำทีม SRRT CUP หนองสองห้อง ประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) สาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอน และรณรงค์ให้ประชาชน “กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย” เวทีการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2563  ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง