วันที่ 6 ก.พ.63:นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ 3 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 : นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น และ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ 3 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น หน่วยแพทย์ พอ.สว.ให้บริการตรวจโรคทั่วไป 136 ราย กายภาพบำบัด 72 ราย แพทย์แผนไทย 56 ราย ทันตกรรมขูดหินปูน และถอนฟัน 53 ราย ส่งต่อ 8 ราย และบริการด้านอื่น ๆ รวม 609 ราย