ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด สสอ.หนองสองห้อง (รถยนต์) วันที่ 16 ก.ค.2563 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.หนองสองห้อง

ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด สสอ.หนองสองห้อง (รถยนต์) จำนวน 1 คัน

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ สสอ.หนองสองห้อง