ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (ยานพาหนะ 1 รายการ) วันที่ 28 ก.ย.2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม รพ.สต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (ยานพาหนะ 1 รายการ) วันที่ 28 ก.ย.2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30

ณ ห้องประชุม รพ.สต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ราคาประมูลขั้นเริ้มต้น  13,000 บาท

  1. กำหนดดูครุภัณฑ์ที่ชำรุดที่จะประมูล วันที่ 28 ก.ย.2563 เวลา 09.30-10.00 น.
  2. ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล วันที่ 28 ก.ย.2563 เวลา 10.00-11.00 น.
  3. เริ่มประมูล วันที่ 28 ก.ย.2563 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป
  4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ที่ รพ.สต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โทร 081-7608030 (คุุณ สมพร ชุมแวงวาปี ผอ.รพสต.หนองเม็ก)
ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ภาพประกอบขายทอดตลาด