นำเสนอผลงาน ประกวด อสม.ดีเด่น ระดับเขตและภาคฯ : สาขาสุขภาพจิตชุมชน อสม.กาญจนา แก้วจำปา วันที่ 11 ม.ค.64 ณ สสม.ขก

นำเสนอผลงาน ประกวด อสม.ดีเด่น ระดับเขตและภาคฯ : สาขาสุขภาพจิตชุมชน อสม.กาญจนา แก้วจำปา ณ สสม.ขอนแก่น

  1. File นำเสนอจิตเวช ระดับเขต 11 ม.ค.64
File นำเสนอ อสม.ดีเด่น สาขาสุขภาพจิตชุมชน 11-1-2564