9 พ.ค.61 : รพช.หนองสองห้อง และ สสอ.หนองสองห้อง รับการตรวจสอบภายใน จากคณะกรรมการตรวจภายในจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลหนองสองห้อง แล อ่านต่อ

วันที่ 16 มี.ค.61 นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ และผู้แทน ผอ.รพช.หนองสองห้อง รับมอบเกียรติบัตรชื่นชมการดำเนินงาน พชอ.I อิมเพ็ต ฟอรั่ม เมืองทองธานี

  วันที่ 16 มีนาคม 2561 อำเภอหนองสองห้อง อ่านต่อ