วันที่ 11 – 16 เมษายน 2561 รพ.สต.ดอนดู่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.ดอนดู่, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลดอนดู่, ทหารชุดรักษาความสงบเขตอำเภอหนองสองห้อง และเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองสองห้อง ร่วมออกคัดกรองสารเสพติดประชาชนทั่วไป ณ ด่านชุนชนบ้านโนนสะอาดและบ้านดอนดู่

วันที่ 11 – 16 เมษายน 2561 รพ.สต.ดอนดู่ อ่านต่อ

วันที่ 14 เมษายน 2561 ออกตรวจเยี่ยม ด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561

วันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป อ่านต่อ

วันที่ 11 เม.ย.61 ศปถ.หนองสองห้อง และส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

วันนี้พุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นาย อ่านต่อ