วันที่ 17 เม.ย.61 ทีมงาน สสอ.ออกนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2561 รพ.สต.โนนแต้>บ้านเปาะ>คึมชาด

วันที่ 17 เม.ย.61 คณะเจ้าหน้าที่ สสอ.หนองสองห อ่านต่อ

วันที่ 5 เม.ย.61 ทีม สสอ.ออกนิเทศงาน รพ.สต.วังหิน>>สำโรง

วันที่ 5 เมษายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสา อ่านต่อ

วันที่ 4 เม.ย.61 ทีม สสอ.ออกนิเทศงาน รพ.สต.โนนธาตุ>>ดอนดู่>>ดอนดั่ง

วันที่ 4 เมษายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสา อ่านต่อ

วันที่ 2 เม.ย.61 เครือข่าย CUP หนองสองห้อง รับนิเทศ ติดตามและประเมินผลงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 1/2561 ณ รพช.หนองสองห้อง

วันที่ 2 เมษายน 2561 เครือข่าย CUP หนอสองห้อง อ่านต่อ

วันที่ 22 มี.ค.61 ภาคบ่าย ทีม สสอ.ออกนิเทศติดตามประเมินผลฯ รพ.สต.หันโจด

วันที่ 22 มี.ค.61 : 09.00-12.00 น. คณะทีมนิเท อ่านต่อ

วันที่ 22 มี.ค.61 ภาคเช้า ทีม สสอ.ออกนิเทศติดตามประเมินผลฯ รพ.สต.หนองเม็ก

วันที่ 22 มี.ค.61 : 09.00-12.00 น. คณะทีมนิเท อ่านต่อ

วันที่ 21 มี.ค.61 สสอ.ออกนิเทศ ติดตามประเมินผลงาน KPI รพ.สต.ดงเค็ง

วันที่ 21 มีนาคม 2561 : นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธ อ่านต่อ

วันที่ 21 มี.ค.61 สสอ.ออกนิเทศ ติดตามประเมินผลงาน KPI รพ.สต.ตะกั่วป่า

วันที่ 21 มีนาคม 2561 : นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธ อ่านต่อ

วันที่ 20 มี.ค.61 ภาคเช้า:คณะ จนท.สสอ.ออกนิเทศ ติดตามประเมินผลรอบที่ 1/2561 ณ รพ.สต.หนองไผ่ล้อม

วันที่ 20 มี.ค.61 เวลา 09.00-12.00 น.โดย นายอ อ่านต่อ

วันที่ 5 มี.ค.61 : ผอ.รพสต.ดอนดั่ง ร่วมออกไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 7 บ.หินแร่

นายวิษณุยันต์ ไสยกิจ ผอ.รพสต.ดอนดั่ง ร่วมกับฝ อ่านต่อ