วันที่ 26 ต.ค.61: สสอ.หนองสองห้อง ร่วมกับ รพ.สต. จัด KICK OFF กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายรูปแบบ แอโรบิค ณ สวนสาธารณะหนองหูลิง

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภ อ่านต่อ

14 มิถุนายน 2561 คณะ จนท.รพ.สต.โนนธาตุ ออกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อ่านต่อ

วันที่ 23 มี.ค.61 รพ.สต.หนองเม็ก จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

วันที่ 23 มี.ค.61 รพ.สต.หนองเม็ก ร่วมกับ อสม. อ่านต่อ

วันที่ 21 มี.ค.61 ทีมสหวิชาชีพ CUP หนองสองห้อง ออกเยี่ยมผู้ป่วย พื้นที่ รพ.สต.บ้านโนนแต้

วันที่ 21 มีนาคม 2561 : ทีมสหวิชาชีพ หมอครอบค อ่านต่อ

วันที่ 20 มี.ค.61 รพ.สต.ดอนดั่ง ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

วันที่ 20 มีนาคม 2561 รพ.สต.ดอนดั่ง ร่วมกับ อ อ่านต่อ

วันที่ 15 มี.ค.61 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย เยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลเชิงคุณภาพการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

วันที่ 15 มี.ค.61 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรม อ่านต่อ

วันที่ 8 มี.ค.61 รพ.สต.ดอนดู่ พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกงาน วสส.ขอนแก่น หลักสูตรทันตะฯ และ สช.ออกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน

วันที่ 8 มีนาคม 2561 : คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ด อ่านต่อ

วันที่ 7 มี.ค.61 จนท.รพ.สต.คึมชาด พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกงาน วสส.ขอนแก่น หลักสูตรทันตะฯ และ สช.ออกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน

วันที่ 7 มีนาคม 2561 : คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ค อ่านต่อ