21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องและเครือข่ายสุขภาพ ร่วมกับอำเภอหนองสองห้องร่วมรับบริจาคโลหิต

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องและเครือข่าย อ่านต่อ

8 กุมภาพันธ์ 2566สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ร่วมประชุมปรึกษารือและแนวทางการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นำโดยนายบุุ อ่านต่อ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องร่วมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นำโดยท่านสา อ่านต่อ

วันที่ 22 มีนาคม 2565 : รพ.สต.หนองเม็ก เป็นตัวแทน รพ.สต. ประเมิน Green&Clean จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 22 มีนาคม 2565 : รพ.สต.หนองเม็ก เป็นตั อ่านต่อ