ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ณ จุดเสี่ยง ถนนเจนจบทิศ อ.หนองสองห้อง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00-15.30 น. ศปถ.อำเภอหนองสองห้อง รพ.หนองสองห้อง, รพ.สต. และเครือข่ายฯ

ร่วมจัดซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ณ จุดเสี่ยง ถนนเจนจบทิศ อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น

ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ณ จุดเสี่ยง ถนนเจนจบทิศ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

 

ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ณ จุดเสี่ยง ถนนเจนจบทิศ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ณ จุดเสี่ยง ถนนเจนจบทิศ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ใส่ความเห็น