เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.-12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยมีสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ร่วมบริจาคโลหิต และบริการวัดความดันโลหิต ซักประวัติ โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 229 ราย ได้ปริมาณโลหิต 99,500 C.C.

ใส่ความเห็น