โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่บ้านแรกแต่ละตำบล

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา คณะกรรมการระดับตำบลโดยมี ผอ.รพสต.แต่ละตำบลร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่บ้านแรกแต่ละตำบล

ใส่ความเห็น