21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องและเครือข่ายสุขภาพ ร่วมกับอำเภอหนองสองห้องร่วมรับบริจาคโลหิต

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องและเครือข่ายสุขภาพ ร่วมกับอำเภอหนองสองห้องร่วมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง ในงานนี้มีผู้มาบริจาคโลหิตจำนวน 263 คน